Gepubliceerd: 30 april 2020

Dinsdag 21 april j.l. heeft het kabinet laten weten dat de jeugd t/m 18 jaar weer buiten mag sporten. Wij zijn als vereniging meteen aan de slag gegaan om te kijken hoe we dit kunnen inrichten volgens de richtlijnen van het RIVM en daaruit volgend die van het NOC/NSF en de KNGU. De Gemeente Roosendaal heeft hierin een belangrijke rol en is verantwoordelijk voor de manier waarop het lokaal georganiseerd wordt en maakt de afspraken en planningen met de verschillende sportverenigingen.

Wij hebben dus gelijk contact gezocht met de Gemeente Roosendaal over de mogelijkheden. Omdat wij afhankelijk zijn van een beschikbare buiten locatie om te trainen zijn er nogal wat stappen te nemen voordat er daadwerkelijk gesport kan worden volgens alle richtlijnen. Wij zijn in gesprek met de gemeente over het gebruik van de buitenaccommodatie op Sportpark Vierhoeven en het opstellen van een beperkt aantal turntoestellen, indien het weer dit toelaat. De train(st)ers zijn momenteel bezig met het opstellen van schema’s voor de groepen waarvoor sporten onder deze omstandigheden goed georganiseerd kan worden. In de tussentijd hebben een aantal selectie train(st)ers, met toezegging, alternatieve trainingen opgezet op andere locaties binnen de gemeente. Erg fijn dat we weer aan de slag kunnen!

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zodra bekend is welke groep/selectie waar en wanneer kan trainen, nemen de train(st)ers hierover contact met u op. U ontvangt te zijner tijd dan ook het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ van Dynamo-Roosendaal.

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.